Bewonersbijeenkomsten

Voor direct omwonenden van Het Klooster vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats in maart 2023. De tweede bewonersbijeenkomst in april 2023 was voor alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en gemeente Oudewater. In totaal bezochten ruim 250 inwoners de bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten stelden inwoners hun vragen en deelden zij hun zorgen. Ook was er ruimte voor gesprek met de gemeente, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de wijkagent. Er waren inwoners, ondernemers en verenigingen bij die positief reageerden op de aangekondigde opvang. Dertig van hen boden hun hulp aan en meldden zich aan als vrijwilliger. Ook waren er veel vragen en zorgen. De meestgestelde vragen gingen over veiligheid, het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun dagbesteding/activiteiten.

De klankbordgroep

Een klankbordgroep bestaat uit inwoners die zich hebben aangemeld om mee te denken. Zij gaan regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en de wijkagent. Ook kunnen vertegenwoordigers van partijen zoals sportverenigingen, kerken en jeugdverenigingen meedoen. Voorop staat altijd een gezamenlijk doel, namelijk het behoud van een fijne leefomgeving.

Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep bedenken we samen haalbare en uitvoerbare oplossingen voor problemen en knelpunten. Alle ideeën, wensen en oplossingen zijn welkom en worden serieus genomen door de gemeente.  De samenstelling van de klankbordgroep is besproken met de 2 woordvoerders van de direct omwonenden van Het Klooster. In de klankbordgroep zitten ook 2 klankbordleden vanuit gemeente Oudewater (kern Hekendorp).

Omwonenden overleg

De gemeente heeft samen met het COA meerdere keren gesproken met de klankbordgroep. Tijdens deze overleggen is informatie uitgewisseld en is geluisterd naar de zorgen, opmerkingen en vragen van de omwonenden over de opvang in Het Klooster. Hierdoor hebben COA en gemeente er onder andere voor gezorgd dat in de eerste maand maximaal 40 kinderen worden opgevangen en dat dit aantal per maand wordt opgehoogd met 10 kinderen tot een maximaal aantal van 80 in december. Daarnaast is er een meisjesvleugel gemaakt in Het Klooster voor maximaal 16 meisjes.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Al 20 inwoners hebben zich aangemeld om te helpen bij de opvanglocatie. Deze vrijwilligers kunnen de kinderen ondersteunen op het gebied van taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding. Ook zijn de kinderen heel blij als zij met vrijwilligers leuke dingen kunnen doen, zoals spelletjes, voetballen, museumbezoek of andere vrolijk stemmende activiteiten.

Op dit moment is er een aanmeldingsstop voor vrijwilligers. Zodra het COA meer hulp nodig heeft, plaatsen wij een oproep via de gemeentelijke kanalen.