De klankbordgroep

Een klankbordgroep bestaat uit inwoners die zich hebben aangemeld om deel te nemen. Zij gaan regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en de wijkagent. Ook kunnen vertegenwoordigers van partijen zoals sportverenigingen, kerken en jeugdverenigingen meedoen. Voorop staat altijd het gezamenlijk doel, namelijk het behoud van een fijne leefomgeving.  De klankbordgroep heeft een meedenkende rol. Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep bedenken we samen haalbare en uitvoerbare oplossingen voor problemen en knelpunten. Alle ideeën, wensen en oplossingen zijn welkom en worden door de gemeente serieus genomen.  De samenstelling van de klankbordgroep wordt binnenkort besproken met de twee woordvoerders van de direct omwonenden van Het Klooster. Daarnaast zijn wij op zoek naar 2 klankbordleden vanuit gemeente Oudewater (kern Hekendorp).

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig.  Al 30 inwoners hebben zich aangemeld om te helpen bij de opvanglocatie. Heeft u belangstelling om deze jonge vluchtelingen te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Dan kunt u zich aanmelden amv@krimpenerwaard.nl. Er is specifiek behoefte aan vrijwilligers die de kinderen willen ondersteunen op het gebied van taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding. Ook zijn de kinderen heel blij als zij met vrijwilligers leuke dingen kunnen doen zoals spelletjes, voetballen, museumbezoek of andere vrolijk stemmende activiteiten.