Als onderdeel van het “Gebiedsplan Buitendijks Schoonhoven” is gestart met het deelproject “Herinrichting Buiten de Veerpoort”. In december 2014 heeft de gemeenteraad van Schoonhoven een plan vastgesteld voor de herinrichting van het gebied. 

Buiten de Veerpoort 1e fase

In de eerste fase van het deelproject is een nieuwe parkeerplaats aangelegd op het terrein dat is omsloten door de Lekdijk, de N216 en het Dika terrein. Ook is de verkeersveiligheid verbeterd door de ligging van de opstelstrook voor het veer en de rijstrook naar de Veerpoort om te draaien. De nieuwe rijbaan naar de Veerpoort is voorzien van een andere verharding en er is een ruim voetpad aangelegd vanaf de nieuwe parkeerplaats richting de Veerpoort. Om het zicht op de oude vestingswal te verbeteren is de snackbak “De Veerpoort” verplaatst. De muur in de Wal vanaf het peilschaalhuis tot aan de oude snackbar is gerestaureerd. 

Buiten de Veerpoort 2e fase

De tweede fase van het project omvat de herinrichting van het gebied tussen de Veerstoep en de Wal. 
Als aanpassing op het eerder vastgestelde plan wordt bij de herinrichting van het plein de ligging van het oude ravelijn voor de Veerpoort zichtbaar gemaakt. Door de Raad is in september 2017 het ontwerp (zie kopje documenten) vastgesteld. Bij de reconstructie van het plein vervangen wij ook de openbare verlichting. Ook de Noodhaven richten wij opnieuw in.

Door het herinrichten van de Noodhaven maken wij deze geschikt als passantenhaven. De inrichting van het gebied moet recht doen aan het rijke verleden van dit stukje Schoonhoven. Het gebied moet een uitnodigende uitstraling krijgen om toeristen en passanten te verleiden een bezoek te brengen aan de stad. Het gebied wordt geschikt gemaakt voor evenementen. 

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project, neemt u dan contact op met de projectleider de heer Huigbert Konijn. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail: projecten@krimpenerwaard.nl