Als onderdeel van het Gebiedsplan Buitendijks Schoonhoven, wordt er gewerkt aan het deelproject Herinrichting Buiten de Veerpoort. De uitvoering van de werkzaamheden bevinden zich in de laatste afrondende fase van het project.

Vergroenen plein

Het vergroenen van het plein van Buiten de Veerpoort is in september en oktober van dit jaar uitgevoerd. Er is een groot deel van de bestrating vervangen door gras, zodat het gebied een groenere uitstraling heeft.

Het plein van Buiten de Veerpoort
Het vergroende plein van Buiten de Veerpoort in Schoonhoven.

Noodhaven

Op 3 oktober 2022 is aannemer Van Hees uit Nieuwegein gestart met het herinrichten van de noodhaven. Door de haven deels te verbreden en nieuwe drijvende steigers te plaatsen, wordt de haven aantrekkelijk gemaakt voor passanten. Toeristen die de Zilverstad met hun boot bezoeken kunnen zo veilig afmeren. Ook worden nieuwe damwanden aangebracht.

De verwachting is dat de werkzaamheden 1 april 2023, bij de start van het vaarseizoen, klaar zijn. De aanleg van de Noodhaven is het laatste onderdeel van het project Herinrichting Buiten de Veerpoort. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van Provincie Zuid-Holland. 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, neemt u dan contact op met de projectleider de heer Huigbert Konijn. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail via projecten@krimpenerwaard.nl