Bij de brenglocatie voor oud papier en karton aan de Sportlaan in Ouderkerk aan den IJssel, wordt regelmatig afval gedumpt. Op zaterdag 21 januari kwam hier weer een melding over binnen. De BOA’s  (buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn direct gaan kijken en vonden tussen het piepschuim ook een vuilniszak aan met huisvuil en papier erin. De overtreder hiervan is achterhaald en ontvangt een brief van de gemeente met een rekening van €154,- euro (administratiekosten meegerekend). Dit zijn de kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van het afval.

Verkeerd aangeboden afval

Het achterlaten of bijplaatsen van afval naast containers of in de openbare ruimte is een overtreding. Het verkeerd aangeboden afval wordt door de gemeente weggehaald om stankoverlast en rommel op  straten te voorkomen. Het verwijderen van het verkeerd aangeboden afval door de gemeente kost extra geld.

Vervuiler betaalt

De extra kosten die de gemeente maakt, moeten worden betaald door de vervuiler. Inwoners betalen €104,- euro en ondernemers €154,- euro. Met dit beleid zetten we in op een schoon straatbeeld, het voorkomen van zwerfafval en minder ergernissen.