Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin ondernemers gezamenlijk investeren in een goed economisch leefklimaat. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke bijdrage aan en het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen, extra schoonmaak of de aanschaf van camerabeveiliging. Hierbij gaat het om het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van het BIZ-gebied. 

In Bergambacht zijn twee van deze gebieden: in het centrumgebied en op bedrijventerrein De Wetering. De maximale periode van vijf jaar liep voor beide BIZ’en per 31 december 2020 af. Omdat een nieuwe BIZ pas van start kan gaan als er voldoende steun is vanuit de betrokken ondernemers, zijn draagvlakmetingen gehouden. 

De uitkomst van de draagvlakmetingen is dat er een grote meerderheid van de ondernemers vóór een nieuwe periode heeft gestemd. In het centrumgebied was 93% van de respondenten vóór de BIZ. Op bedrijventerrein De Wetering was 94% van de respondenten vóór de BIZ. 

Wethouder Jan Vente: ‘’Het is mooi om te zien dat de collectieve werkwijze voor een sterk en vitaal winkelgebied en bedrijventerrein op zoveel steun kan rekenen onder de ondernemers. En dat juist in een tijd die voor veel ondernemers moeilijk en onzeker is. Dit betekent dat de BIZ’en zichzelf hebben bewezen. Dit laat ook zien hoe belangrijk de samenwerking van en vóór ondernemers is bij het werken aan een economisch vitale Krimpenerwaard.’’