Als winters weer voorspeld wordt, dan staan onze strooiwagens klaar. We beginnen met strooien voordat het sneeuwt of vriest. Zo voorkomen we bevriezing van wegen voor ieders veiligheid. 

Strooiploegen werken samen

De gemeente strooit op de wegen binnen de bebouwde kom. Daarbuiten strooit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Op de routes pakken we weggedeelten van elkaar mee. De strooiacties sluiten daarmee op elkaar aan. De provincie Zuid-Holland strooit op de provinciale wegen.

In totaal rijden twaalf strooiwagens door de Krimpenerwaard. Allemaal met hun eigen strooiroute. Op doorgaande wegen gaat het strooien sneller dan in de woonkernen. Dit heeft te maken met smallere straten, bochten en geparkeerde auto’s.

Onze strooiwagens zijn geladen met nat zout. Pekelwater wordt toegevoegd, zodat het strooizout niet kan wegwaaien.

Help mee tegen gevaarlijke gladheid

De stoep voor uw huis moet u zelf sneeuw- en ijsvrij houden. Zorg ervoor dat u altijd een sneeuwschep en voldoende strooizout heeft.

Melding doen

Wilt u een gladde weg melden binnen de bebouwde kom? Neem dan contact op met de gemeente via: 14 0182. Of maak een melding: www.krimpenerwaard.nl/melding-doen

Wilt u gladheid buiten de bebouwde kom doorgeven?

Neem dan contact op met het HHSK via: (010) 45 37 200.