Op donderdag 30 januari organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet gaat in 2021 in. Lokale organisaties die betrokken zijn bij de inburgering van statushouders waren aanwezig.

Wethouder Jan Vente opende de bijeenkomst. “Tien jaar geleden lieten we de statushouders over aan Vluchtelingenwerk. Dit is de laatste jaren wel veranderd. Statushouders worden intensief begeleid. Met de nieuwe wet zien we de integratie nog meer als gezamenlijke opgave. Samen met de betrokken organisaties zetten we ons in voor een succesvolle inburgering. Met elkaar bouwen we aan een nieuwe toekomst voor vluchtelingen in Nederland. De beste manier om dit te doen is via betaald werk. Stap voor stap, met respect voor alles wat deze mensen hebben meegemaakt en waar ze nu nog tegenaan lopen.”

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. De gemeente krijgt de regie, maar wil samen met de lokale organisaties het beleid maken. 

Nieuwe wet inburgering