Op 28 september heeft de gemeenteraad de Warmtevisie voor de gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. Bij het opstellen van de visie heeft de gemeente samengewerkt met verschillende belanghebbenden, waaronder inwoners. Inwoners konden reageren op de Warmtevisie van 5 tot en met 31 mei 2021. Tijdens de zomerperiode zijn alle reacties verwerkt.

De gemeente Krimpenerwaard gaat richting 2050 stap voor stap over op schone energie. Onderdeel van deze transitie is dat de gemeente Krimpenerwaard in 2050 alle woningen en andere gebouwen in de gemeente aardgasvrij wil verwarmen. De gemeente heeft hiervoor een Warmtevisie (Transitievisie Warmte) opgesteld. Hierin staat hoe Krimpenerwaard tot 2030 de eerste stappen gaat zetten richting een aardgasvrije gemeente.

Doelstellingen

In de Warmtevisie staat wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas in onze gemeente zijn. Ook leggen we vast welke doelen we in de gemeente in 2030 willen bereiken om het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen te verminderen.

Alternatieven

Om te bepalen wat de meest haalbare en betaalbare alternatieven voor aardgas zijn, hebben we de volgende mogelijkheden onderzocht:

  • elektrisch verwarmen
  • verwarmen met een warmtenet met duurzame warmtebron
  • verwarmen met groen gas of waterstof

Motie

Bij de vaststelling van de Warmtevisie kreeg het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteraad de opdracht mee om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om het financieren van energiebesparende maatregelen aan gebouwen te koppelen. Vooralsnog worden subsidies alleen persoonsgebonden verleend.

Warmtevisie bekijken

U vindt de complete Warmtevisie plus bijlagen op www.duurzaamkrimpenerwaard.nl/warmtevisie