In de vergadering van 5 november besloot de gemeenteraad met ingang van het nieuwe jaar volgens een ander vergadermodel te gaan werken. Het BOB model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.