Er komen toegangswegen van en naar het nieuwe gemeentehuis. Momenteel is de gemeente met de provincie in gesprek over de overname van de Veerweg. Wanneer de gemeente eigenaar is, kan de maximumsnelheid daar terug naar 50 km/u en wil de gemeente ook andere verkeerstechnische maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Dat is een uitdrukkelijke wens van de omwonenden.