In de provincie Zuid-Holland moeten tussen 2022 en 2031 ongeveer 250.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Op 14 maart 2023 ondertekenden minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en vele andere bestuurders de Regionale Realisatieagenda’s Wonen. Voor iedere regio is een Regionale Realisatieagenda opgesteld.

Wethouder Ria Boere heeft de Regionale Realisatieagenda van Midden-Holland ondertekend. In de realisatieagenda wordt de ambitie uitgesproken om te bouwen en met elkaar knelpunten op te lossen die we tegenkomen bij de uitvoering daarvan. 

Ongeveer vierduizend extra woningen

Van de ongeveer 250.000 woningen die tot 2031 in Zuid-Holland gebouwd moeten worden, moeten er enkele duizenden in de Krimpenerwaard komen. Wethouder Ria Boere wil er graag ongeveer 4.000 in de gemeente Krimpenerwaard bouwen in de periode tot 2040.

Woonvisie gemeente Krimpenerwaard

“Om onze kernen leefbaar en vitaal te houden zijn er bij elke kern nieuwe woningen nodig. Dat kan niet alleen in de kernen zelf. Ook aan de randen van de kernen zullen we moeten bouwen, om te voorzien in de vraag naar woningen van onze inwoners. Hoeveel woningen we willen bouwen, komt in de nieuwe Woonvisie van de gemeente te staan. Daarover ben ik in gesprek met de gemeenteraad”, aldus Ria Boere, wethouder voor ruimtelijke ordening en wonen van de gemeente Krimpenerwaard. Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe Woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard voor de zomervakantie vastgesteld.

Ria Broere ondertekent de Regionale Realisatieagenda
Wethouder Ria Boere ondertekent de Regionale Realisatieagenda van Midden-Holland.

Grote uitdagingen

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken."

Betaalbaar wonen voor iedereen

Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid.” Ook de gemeente Krimpenerwaard neemt hierin haar verantwoordelijkheid en houdt hier in haar nieuwe Woonvisie rekening mee. In Zuid-Holland tekenen niet alleen overheden voor de bouwplannen, maar ook woningcorporaties. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Enorme klus

Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”