Op dinsdag 6 februari stemde de gemeenteraad van Krimpenerwaard in met het vernieuwde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Dit plan werd opgesteld door de schoolbesturen en de gemeente. Het biedt een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting, waardoor het duidelijk is welke schoolgebouwen de komende jaren worden vernieuwd of gerenoveerd.

Investering voor schoolgebouwen

Tot 2036 is er zeker €73 miljoen nodig voor investeringen in 12 van de bijna 30 schoolgebouwen in de gemeente Krimpenerwaard. Dit geld is nog niet beschikbaar gesteld, maar zal de komende jaren geleidelijk worden opgenomen in de begroting van de gemeenteraad. Als andere voorzieningen aan de nieuwbouw van scholen worden toegevoegd, kan dit bedrag hoger uitvallen.

Wethouder Irma Bultman: “We zetten in op goede en gezonde onderwijshuisvesting voor onze kinderen en kijken naar mogelijkheden om scholen te combineren met andere voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een kinderopvang of bibliotheek. Dit bevordert de samenwerking tussen verschillende partijen en is goed voor de vitaliteit van de kernen.”

Renovaties en nieuwbouw

In het vernieuwde plan is onder andere afgesproken dat de voorbereidingen voor de renovatie aan het Gemini College en Driestar College in Lekkerkerk gaan starten. In de eerste fase staat de nieuwbouw van diverse basisscholen in Schoonhoven gepland. Verder is er extra aandacht voor een goed binnenklimaat. Dat geldt ook voor de scholen die niet op de planning staan om vernieuwd of gerenoveerd te worden. De gemeente en schoolbesturen werken de komende tijd samen om helder te krijgen welke maatregelen per school nodig zijn.

Projecten uit verouderd plan

Het eerste IHP werd vastgesteld in 2018, maar bleek verouderd wat betreft wet- en regelgeving en kostenramingen. Projecten die al lopen vanuit dit plan zijn de nieuwbouw van het Schoonhovens College Vlisterweg, basisscholen De Ark en Kiezel en Kei in Bergambacht en de Kromme Draai in Ammerstol. Deze projecten zijn al in een verdere fase van voorbereiding en uitvoering en worden allemaal voortgezet.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente Krimpenerwaard? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief per e-mail.

Aanmelden