Het programma Veenweiden Krimpenerwaard is bedoeld om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij is natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.

Uitvoering

In 2023 start de echte uitvoering, te beginnen in Den Hoek. In een serie informatievideo’s(externe link) vertellen we u meer over de achtergrond, het ontwerp & de natuur, de uitvoering, de vergunning en het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard.

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsovereenkomst Veenweiden en het laatste nieuws vindt u op veenweidenkrimpenerwaard.nl(externe link). Voor landbouwontwikkelingen en -experimenten kunt u terecht op proeftuinkrimpenerwaard.nl(externe link).