Er is een frauduleuze e-mail in omloop. Deze e-mail lijkt van SVHW afkomstig maar dit is niet het geval. De verzenders dreigen met beslaglegging als u niet overgaat tot betaling op het rekeningnummer LU326133820019489309. Ga zeker NIET over tot betaling. Deze e-mail is niet van SVHW afkomstig. SVHW stuurt nooit aanmaningen en/of dwangbevelen per e-mail.

Een voorbeeld van het frauduleuze bericht vindt u op www.svhw.nl. Bij twijfel over de echtheid van e-mails/brieven, kunt u bellen met het klantcontact center van SVHW via telefoonnummer 0186 577 222.