Wilt u een schotelantenne of airco-unit plaatsen? Dan kunt u daarvoor misschien een flitsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die de gemeente binnen 5 werkdagen verleent.

Flitsvergunning aanvragen 

Regels voor een schotelantenne

Plaatsing

 • Maximaal één schotelantenne per pand (of woning)
 • Bevestiging aan het gevelvlak
 • Minimaal één meter uit de erfgrens en hart bouwmuur

Standaardplan

Het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergunde schotelantenne in een zelfde soort situatie en bij een zelfde type woning.

Hoe groot mag de schotelantenne zijn?

De schotelantenne mag een doorsnede hebben van maximaal 0,8 meter.

Materiaal en kleurgebruik

 • Onopvallend materiaal en detaillering
 • Gedekte kleur (bijvoorbeeld antraciet of donkergrijs)

Welke gegevens moet ik meesturen?

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier vult u in via het Omgevingsloket.
 • Gegevens van de schotelantenne (productgegevens)
 • Geveltekening met daarop de schotelantenne op schaal met afmetingen.

Gaat het om een bijzondere situatie of zijn wij er niet zeker van dat uw aanvraag voldoet aan de regels? Dan vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat u antwoord krijgt.

Regels voor een airco-unit

Vaak is voor het plaatsen van een airco-unit geen vergunning nodig. Een vergunning hoeft niet als de airco-unit aan al deze regels voldoet:

 • De airco-unit is niet hoger dan een meter.
 • De oppervlakte is niet meer dan 2 vierkante meter.
 • De airco-unit is op de grond geplaatst.

Voldoet de airco-unit niet aan deze voorwaarden? Dan heeft u een vergunning nodig. Misschien komt u in aanmerking voor een flitsvergunning. Stuur daarvoor bij uw aanvraag een situatietekening of foto mee waar de airco-unit geplaatst gaat worden. Als u aan de eisen voldoet, krijgt u de vergunning binnen 5 werkdagen.