Wilt u een garage of een aan- of uitbouw bouwen? Dan kunt u misschien een flitsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Kleinere bouwwerken komen hiervoor in aanmerking. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die de gemeente binnen 5 werkdagen verleent.

Flitsvergunning aanvragen(externe link)

Hoe mag het er uit zien?

 • Het plan moet in maat, schaal en gedaante ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.
 • Voor de plaatsing en de maten is het bestemmingsplan bepalend.
 • Het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergund plan in een zelfde soort situatie en bij een zelfde type gebouw.
 • Het plan vormt een eenheid met bestaande bijbehorende bouwwerken.
 • Het gaat om een overwegend rechthoekige plattegrond.
 • Het plan heeft een plat dak, of flauw hellend dak (transparant serre dak) of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm.

Flitsvergunning aanvragen

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van u nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier vult u in via het Omgevingsloket(externe link).
 • Situatietekening van het perceel met alle (nieuwe) bouwwerken op schaal met afmetingen en afstanden tot de perceelgrenzen.
 • Plattegrondtekeningen van alle verdiepingen op schaal met afmetingen.
 • Tekeningen van de gevels van het bouwwerk op schaal met afmetingen (onder andere de goot- en nokhoogte van het bouwwerk).
 • Doorsnedetekeningen (nieuw en eventueel bestaand) op schaal met afmetingen.
 • Detailtekeningen op schaal met afmetingen (zoals de dakrand, aansluiting met bestaande bouw, fundering).
 • Constructieberekeningen en -tekeningen, tenzij u in het digitale aanvraagformulier vraagt of u deze gegevens later mag aanleveren (minimaal 3 weken voor de start van de bouw). Als u dit vraagt, moet u nog wel de hoofdlijn van de constructie aanleveren. Dit is een omschrijving en een (schetsmatige) tekening van de opbouw van de dragende onderdelen van een bouwwerk. Uw constructeur kan dit voor u maken.
 • Overzicht van de vloeroppervlakte in vierkante meters en inhoud in kubieke meters van voor en na (bruto).
 • Overzicht van kleuren en materialen.

Gaat het om een bijzondere situatie of zijn wij er niet zeker van dat uw aanvraag voldoet aan de regels? Dan vragen wij advies aan de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Krimpenerwaard. Het duurt dan langer voordat u antwoord krijgt.