Een vlonder mag vaak zonder vergunning geplaatst worden. De regels die daarvoor gelden, vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Voldoet de vlonder die u wilt maken niet aan de regels om zonder vergunning te bouwen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket(externe link). Misschien kunt u in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Dit is een omgevingsvergunning die de gemeente binnen 5 werkdagen verleent.

Flitsvergunning aanvragen(externe link)

Een vlonder wordt als een bouwwerk gezien als deze aan de volgende regels voldoet:

  • Het is een constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal.
  • De constructie is direct of indirect met de grond verbonden of vindt direct of indirect steun in of op de grond.
  • De constructie is bedoeld om ter plaatse te functioneren.  

Welke gegevens moet ik meesturen?

Om in aanmerking te komen voor een flitsvergunning, stuurt u de volgende gegevens op:

  • Een tekening van hoe de situatie nu is.
  • Een tekening van de nieuwe situatie, met de afmetingen van de vlonder en het perceel.
  • Omschrijving van het materiaal.
  • Korte toelichting op de constructie.

Omdat u de vlonder in het water bouwt, is soms ook een vergunning van het waterschap nodig. Informeer bij uw waterschap of dat voor uw situatie geldt.