Wilt u een erf- of perceelafscheiding aanbrengen? In het achtererf kan dit in veel gevallen vergunningsvrij. Dit kunt u checken via het Omgevingsloket(externe link). Voldoet uw afscheiding niet aan de voorwaarden om zonder vergunning te bouwen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die de gemeente binnen 5 werkdagen verleent.

Flitsvergunning aanvragen(externe link)

Regels voor erfafscheidingen

Voor een erf- of perceelafscheiding is geen vergunning nodig als die aan de volgende regels voldoet:

  • De erf- of perceelafscheiding is maximaal een meter hoog én
  • De erf- of perceelafscheiding staat niet in een beschermd stad- of dorpsgezicht of bij een monument.

Wilt u een erfafscheiding plaatsen die niet voldoet aan de regels van het vergunningsvrij bouwen? Dan gelden de regels in het geldende bestemmingsplan (in te zien via Regels op de kaart(externe link)).

Materiaal en kleurgebruik

  • Voor de voorgevellijn en op minder dan één meter afstand van openbaar toegankelijk water maximaal één meter hoog. In overige gevallen maximaal twee meter hoog.
  • Eenduidige vormgeving, dus geen combinatie van verschillende vormen en materialen.
  • Materialen als te begroeien draadstaal, gaas of spijlen of metselwerk of hout.
  • Terughoudend in kleur, dus bijvoorbeeld groen, bruin of naturel.

Flitsvergunning aanvragen

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van u nodig:

  • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier vult u in via het Omgevingsloket(externe link).
  • Situatietekening van het perceel met de afscheiding op schaal, met afmetingen en afstanden tot de perceelgrenzen.
  • Een aanzichttekening op schaal met afmetingen of voorbeeldfoto van een deel van de schutting met de hoogte.
  • Overzicht van kleuren en materialen.

Gaat het om een bijzondere situatie of zijn wij er niet zeker van dat uw aanvraag voldoet aan de regels? Dan vragen wij advies aan de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Krimpenerwaard. Het duurt dan langer voordat u antwoord krijgt.