Voor bouw- of verbouwplannen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor kleinere bouwwerkzaamheden is soms een flitsvergunning mogelijk. Dit is een omgevingsvergunning die binnen vijf werkdagen wordt verleend. Een aanvraag kan worden behandeld als flitsvergunning als het binnen het bestemmingsplan past en er geen welstandseisen op de locatie van toepassing zijn. Het bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Werkzaamheden

Voor de onderstaande werkzaamheden is soms een flitsvergunning mogelijk.

Inrit

Ook een aanvraag voor een inrit is soms als flitsvergunning te behandelen. Dat kan als deze voldoet aan de regels van het bestemmingsplan en aan het Inrittenbeleid van de gemeente. Het Inrittenbeleid vindt u op overheid.nl(externe link). Het bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Voorwaarden flitsvergunning

Voor een flitsvergunning gelden een aantal voorwaarden:

  • U vraagt de vergunning digitaal aan via omgevingsloket.nl(externe link).
  • U heeft alle benodigde documenten geüpload. Als de aanvraag niet compleet is, vragen wij u de ontbrekende documenten na te sturen. Hierdoor duurt het langer voordat wij een besluit kunnen nemen.
  • Het plan voldoet aan de regels van bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de welstandscriteria. De bestemmingsplannen vindt u terug op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). De welstandscriteria zijn terug te vinden in de Nota ruimtelijke kwaliteit.
  • De constructie van het bouwwerk moet veilig zijn.
  • Het bouwwerk staat niet op, aan of bij een monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten Flitsvergunning

Vraagt u een flitsvergunning aan, dan betaalt u kosten. Ook als de vergunning niet wordt verleend, betaalt u kosten voor de behandeling van de aanvraag.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 14 0182.