Een gastvrij en aantrekkelijk winkelgebied voor bezoekers. Dat vinden de winkeliersverenigingen én de gemeente Krimpenerwaard belangrijk. Vanaf 2019 ontvangen daarom alle winkeliersverenigingen in de gemeente Krimpenerwaard een extra financiële bijdrage om het opknappen van winkelgebieden mogelijk te maken en te stimuleren. De verenigingen zijn vrij om deze bijdrage naar eigen inzicht in te zetten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De verdeling van de financiële bijdrage vond in goed overleg met de winkeliersverenigingen plaats en is de komende 4 jaar gegarandeerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen.