De Krimpenerwaard heeft veel erfgoed dat van grote cultuurhistorische waarde is. Het gaat om gebouwen, zoals boerderijen, woningen, (voormalige) bedrijfspanden en gemalen. Maar ook landschap, landschapselementen, wegen en grenspalen zijn onderdelen van ons erfgoed. Net als ambachten, tradities, verhalen en gebruiken.

Monumenten en beschermde gezichten

In de gemeente Krimpenerwaard zijn 341 rijksmonumenten en ruim 150 gemeentelijke monumenten. Vaak is zowel de binnenkant als de buitenkant van een monument beschermd. Dat betekent dat daar niet zomaar iets aan veranderd mag worden.

De gemeente Krimpenerwaard heeft daarnaast 5 beschermde stads- en dorpsgezichten. Die zijn in Schoonhoven, Lekkerkerk, Haastrecht, Vlist en Bonrepas. Beschermde gezichten zijn bedoeld om te zorgen dat de structuur van de bouw of het landschap niet verandert. Binnen een beschermd gezicht gelden dan ook strengere regels als u bijvoorbeeld iets aan de buitenkant van een pand wilt veranderen.

Plannen, ambities en doelen

De gemeente houdt bij het maken van plannen en beleid rekening met de cultuurhistorie. Dit is om te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen passen binnen de geschiedenis van de Krimpenerwaard. Sinds 2017 geldt de Erfgoedverordening Krimpenerwaard(externe link). Hierin staat hoe we als gemeente omgaan met cultureel erfgoed. Wanneer bijvoorbeeld een vergunning nodig is en wanneer we handhaven. Maar ook hoe we een monument aanwijzen.

In de Erfgoednota ‘Rijker door erfgoed’(externe link) heeft de gemeente de ambities, plannen en doelen voor het erfgoedbeleid beschreven. Die zijn gericht op de monumenten zelf, maar ook op andere zaken die onderdeel van ons erfgoed zijn. Denk aan educatie en het ‘verhaal van de Krimpenerwaard’. Erfgoed leeft onder inwoners en ons erfgoed is van en voor iedereen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het erfgoed in de gemeente Krimpenerwaard? Neem dan contact op via monumenten@krimpenerwaard.nl of telefonisch via 14 0182.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard(externe link) (SCHOK). De stichting zet zich in voor het behoud van Krimpenerwaardse geschiedenis en cultuurhistorisch erfgoed. Op de site vindt u onder meer een overzicht van partijen die hierin samenwerken. Denk aan historische verenigingen, musea, Streekarchief Midden-Holland en Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK).

Wilt u meer weten over plannen en ambities van de provincie of het rijk? Kijk dan op de websites van de provincie Zuid-Holland(externe link) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link). Hier leest u meer over de wetten, regels en het beleid voor monumenten en erfgoed.