Bodemdaling is een steeds groter wordend probleem. Ook in de Krimpenerwaard hebben we te maken met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. Dit leidt tot verdere bodemdaling. 

Om beter om te leren gaan met de gevolgen van bodemdaling en samen verdere bodemdaling te remmen, is gestart met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Dit is een samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en het Rijk. Hierdoor kunnen we prettiger wonen in het Groene Hart! 

Vanuit de Regio Deal is een enquête gemaakt over bodemdaling. Door de online vragenlijst in te vullen, helpt u ons om meer te weten te komen over wat inwoners van het Groene Hart weten over bodemdaling, wat de gevolgen zijn en wat ze eraan kunnen doen. Dat helpt ons bij het succesvol uitvoeren van de projecten van de Regiodeal! 

Invullen van de vragenlijst kan via www.bodemdalingdebaas.nl/vragenlijst.

Er bestaat geen goed of fout antwoord en uw antwoorden worden anoniem opgeslagen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw emailadres invullen en zo kans maken op 1 van de 50 VVV-bonnen van  25 euro.