Het kabinet maakte in december 2021 bekend dat huishoudens met een laag inkomen € 200,- ontvangen via de gemeente. Half maart 2022 besloot het kabinet dit bedrag te verhogen tot € 800,-. De eenmalige energietoeslag is bedoeld om inwoners met een laag inkomen te helpen de energierekening te betalen.

Energietoeslag aanvragen

Partnerverklaring energietoeslag

Uitkering of minimaregeling

Ontving u op 1 januari 2022 een uitkering van de gemeente? Of ontving u vorig jaar of dit jaar (tot 15 maart 2022) bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, de regeling Participatie en Werk of de regeling Maatschappelijke deelname voor ouderen? Dan krijgt u het bedrag van € 800,- vanzelf, u hoeft hier niets voor te doen. We verwachten dat we dit bedrag nog in maart naar u over kunnen maken. Ontvangt u geen uitkering of minimaregeling van de gemeente, maar heeft u toch een laag inkomen? Dan is de energietoeslag misschien ook voor u bedoeld. Als u voor 22 maart 2022 geen brief van de gemeente heeft gekregen, kunt u de toeslag zelf aanvragen.

In de onderstaande tabel ziet u wanneer u recht heeft op de energietoeslag. Is uw inkomen lager dan het bedrag dat bij uw situatie staat aangegeven? Dan kunt de toeslag aanvragen.

 Maximaal gezamenlijk netto inkomen per maand,
inclusief vakantiegeld
21 jaar tot AOW-leeftijd - alleenstaand€ 1.310,05
21 jaar tot AOW-leeftijd - samenwonend/gehuwd€ 1.871,50
AOW-leeftijd en ouder - alleenstaand€ 1.455,67
AOW-leeftijd en ouder -  samenwonend /gehuwd€ 1.971,05

U komt alleen in aanmerking voor de toeslag als u (of uw partner) hoofdbewoner bent, een energiecontract heeft en het inkomen niet meer is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Heeft u vragen over de energietoeslag? Stuur dan een e-mail naar soza@krimpenerwaard.nl.