Bekijk op deze pagina welke regelingen er voor maatschappelijke instellingen bestaan vanuit de gemeente en het Rijk.

Maatregelen Gemeente Krimpenerwaard

De energiecrisis raakt steeds meer mensen. Inwoners, ondernemers maar ook maatschappelijke instellingen komen in financiële problemen. De gemeente Krimpenerwaard heeft een ondersteunende maatregel getroffen om maatschappelijke instellingen verlichting te bieden tijdens de huidige energiecrisis.

Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Vanaf 1 januari 2023 is het ook voor  maatschappelijke instellingen mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een lening aan te vragen. Met deze stimuleringslening kunnen  door middel van energiebesparing de energiekosten bij maatschappelijke instellingen omlaag gaan.

Maatregelen Rijk en Provincie

Verlenging verlaging brandstofaccijns

De belastingverlaging wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. In de tweede helft van 2023 gaat het tarief weer langzaam omhoog.

DUMAVA subsidie (verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Ondersteuning sportverenigingen

Er zijn verschillende regelingen waar sportverenigingen gebruik van kunnen maken om de hoge energieprijzen te compenseren. Sommige regelingen worden op dit moment nog uitgewerkt.

Subsidie verduurzaming sportaccommodaties

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen.

Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed provincie Z-H

De provincie Zuid-Holland ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een kleine vastgoed portefeuille bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op 1 februari 2023 startte een tweede ronde van de regeling, die is uitgebreid naar meer sectoren.

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

De subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.