Nieuw beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving vastgesteld

Het college heeft een nieuw beleidsplan 2019-2023 vastgesteld voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In dit plan staan onder andere de visie, de doelen, de aanpak en de prioriteiten voor vergunningen, toezicht en handhaving.

De visie is: ‘Een veilige, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving waarin inwoners en bedrijven kunnen rekenen op professionele en transparante dienstverlening waar de gemeente voor staat.’

Het beleidsplan vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat welke werkzaamheden, projecten en acties er in het jaar worden uitgevoerd. Ook geeft het plan invulling aan de wettelijke plicht voor gemeenten om een vastgesteld beleidsplan te hebben voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Burgemeester Cazemier: ’Met het beleid stellen we de normen vast om vergunningen, toezicht en handhaving in onze gemeente vorm te geven. Denk hierbij aan het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw en APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Het beleid voorkomt willekeur en geeft de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard duidelijkheid en rechtszekerheid.’