De gemeenteraad van Krimpenerwaard geeft groen licht voor de bouw van een nieuw en duurzaam gemeentehuis. De raad stemde op 14 maart in met het conceptontwerp en stelde het realisatiebudget beschikbaar. Hiermee kiest de raad voor de meest duurzame en voordeligste oplossing. Zodra ook het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de bouw daadwerkelijk starten.

Impressie voorontwerp gemeentehuis Krimpenerwaard

Duurzaam en circulair

Alle Nederlandse kantoren moeten vanaf 2023 verplicht energielabel C hebben en in 2030 waarschijnlijk energielabel A. In 2050 moeten ze aardgasvrij en vrijwel CO2-neutraal zijn. Onze huidige kantoren in Stolwijk, Lekkerkerk, Schoonhoven en Bergambacht voldoen niet aan deze eisen van de Klimaatwet. Het nieuwe gemeentehuis wordt wel helemaal duurzaam, circulair en energieneutraal. Daarmee voldoet het aan alle huidige en toekomstige eisen van de Klimaatwet.

Goedkoopste oplossing

Het realisatiebudget voor het nieuwe gemeentehuis bedraagt 32,5 miljoen euro. De belangrijkste reden om toch te investeren in een nieuw en duurzaam gemeentehuis betreft de jaarlijkse lasten van afschrijving en exploitatie. Nieuwbouw levert namelijk een jaarlijkse kostenbesparing op van ten minste 250.000 euro, ten opzichte van de verbouwing van de vier bestaande kantoren. Dat komt doordat het nieuwe gebouw zelf alle energie opwekt die nodig is. Dat scheelt heel veel energiekosten. Ook is bijvoorbeeld het beheren van één nieuw gebouw goedkoper dan het beheren van vier gebouwen.

Centrale ligging en efficiëntere dienstverlening

De gemeenteraad koos voor een locatie die centraal ligt in de gemeente: de hoek van de Veerweg en de Provincialeweg in Bergambacht. Alle gemeentelijke diensten komen hier onder hetzelfde dak. Dat maakt overleg en afstemming tussen de medewerkers veel makkelijker en minder tijdrovend. Vragen van inwoners kunnen dan sneller en efficiënter worden beantwoord.

Herontwikkeling van de huidige vier centrumlocaties  

De huidige vier locaties in Lekkerkerk, Stolwijk, Schoonhoven en Bergambacht komen over een paar jaar vrij. En krijgen dan een nieuwe functie. In 2021 gaven inwoners in een enquête aan dat ze op de vier locaties graag woningen willen voor starters en/of senioren. Eventueel aangevuld met maatschappelijke voorzieningen. De gemeenteraad sluit zich hierbij aan en wil dit ook op een  duurzame manier ontwikkelen. De gemeente start nu met de planvorming voor deze locaties.

Nieuwe natuur

De komst van het nieuwe gemeentehuis vraagt ook om herinrichting van het gebied eromheen. Achter het nieuwe gemeentehuis ligt een gebied waar in de komende jaren nieuwe natuur wordt ontwikkeld.

Verkeer

Er komen toegangswegen van en naar het nieuwe gemeentehuis. Momenteel is de gemeente met de provincie in gesprek over de overname van de Veerweg. Wanneer de gemeente eigenaar is, kan de maximumsnelheid daar terug naar 50 km/u en wil de gemeente ook andere verkeerstechnische maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren. Dat is een uitdrukkelijke wens van de omwonenden.