Update: 17 november 2020

De bestrating en riolering binnen het projectgebied ‘Dreef/Westeinde’ zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering in de Dreef is verouderd en de grond is verzakt. Daarnaast kan ook het groen een flinke opknapbeurt gebruiken. Aannemer A. Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht gaat de reconstructie van de Dreef en het Westeinde uitvoeren. 

Planning en fasering

Op dit moment werken wij samen met de aannemer aan de planning en de fasering van het werk. Wij verwachten dat wij deze begin december bekend kunnen maken. Aansluitend wordt er dan gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden.

Bouwkundige opname door Lengkeek

Voorafgaand aan de werkzaamheden leggen wij de bouwkundige staat van de panden in het projectgebied vast. De bouwkundige opname wordt uitgevoerd zodat de aannemer rekening kan houden met de bouwkundige staat van de panden tijdens de werkzaamheden. De bouwkundige opname legt ook de eventuele reeds aanwezige schades vast. Deze informatie is belangrijk voor het geval dat er schades gemeld worden tijdens of na de werkzaamheden. In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard voert Lengkeek Bouwkundige Opnames deze opname uit. U ontvangt binnenkort een brief van Lengkeek Bouwkundige Opnames wanneer deze opname gaat plaatsvinden. 

Bomenkap vanaf december 2020

Wij hebben een bomenonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat een groot aantal bomen de werkzaamheden niet zullen overleven of dat de kwaliteit van de bomen hierdoor aanzienlijk verslechtert. Een groot deel van de bomen gaat daarom gekapt worden. In de kaptekening onderaan deze pagina kunt u zien welke bomen er gekapt worden en welke bomensoorten er terug worden geplant. Vanaf december wordt de kap uitgevoerd. Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend. 

Definitief ontwerp

Onder aan deze pagina kunt de definitieve tekeningen downloaden. Bij het opstellen van de definitieve plannen hebben wij, waar mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de bewoners. Naast de verhardings- en rioleringswerkzaamheden wordt ook de voetgangersbrug bij de voetbal vervangen en de brug bij de begraafplaats verlaagd. Daarnaast heeft rekam  aangegeven glasvezel aan te gaan leggen in de Dreef. Rekam neemt hierover contact met u op.

Enquête speeltuin

Onderdeel van de werkzaamheden is het vervangen van een aantal speeltoestellen nabij de parkeerplaats bij de voetbal. Hiervoor hebben wij een aantal speeltoestellen geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Graag betrekken wij u bij het maken van een definitieve keuze. Begin 2021 ontvangen aanwonenden een brief hierover. 

Wij houden u per brief op de hoogte

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen wij geen fysieke informatiebijeenkomst organiseren. We zullen u daarom per brief zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden. Ook op de website kunt u meer informatie vinden. Gaat u toch liever met ons in gesprek over het reconstructieproject? Neem dan contact met ons op.

Stel uw vragen via het contactformulier

Wij helpen u graag. Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier Dreef/Westeinde

•    Ook zijn wij telefonisch bereikbaar via 14 0182 
•    Of stuur een e-mail naar projecten@krimpenerwaard.nl

De projectleider voor dit project is Clemens van der Velde en de projectmedewerker is Madelon van der Kemp.