Voor de viering van 75 jaar vrijheid in 2019-2020 zijn voor de projecten van het Nationaal Comité vier doelen opgesteld:

  1. Verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als actuele – ophalen en brengen en hierbij de rol van veteranen – jong en oud – betrekken
  2. Op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst
  3. Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen
  4. Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de nieuwe generatie en laten terugkomen in de diverse herdenkingen en vieringen

Gemeente Krimpenerwaard werkt deze landelijke doelen uit naar onze lokale situatie, - wensen en behoeften en focussen daarbij met name op de sectoren sport, cultuur, historie, educatie, religie en toerisme.  Insteek is 75 Jaar Vrijheid herdenken, vieren en koesteren.

Het zou geweldig zijn als we in ieder geval alle Krimpenerwaardse scholieren van 6 tot 18 jaar aan tenminste één activiteit  in het kader van 75 Jaar vrijheid Krimpenerwaard laten deelnemen.

Het bovengelegen doel is bewustwording, en bekendheid te geven en te  laten beklijven van het begrip vrijheid en vrijheidsbeleving.