Wilt u een demonstratie, manifestatie of betoging houden? Dan moet u dat vooraf melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan op tijd een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en het in goede banen te leiden.

Demonstratie openbare plaats melden 

Wat kost het?

Het melden van de demonstratie, manifestatie of betoging en het bewijs van kennisgeving is gratis. Extra maatregelen, bijvoorbeeld het plaatsen van afzettingen, kunnen wel geld kosten.

Hoe werkt het?

De burgemeester kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorwaarden of beperkingen opleggen. Die gaan nooit over de inhoud. Ook tijdens de demonstratie kan de burgemeester de deelnemers aanwijzingen geven.

Dit doen we om:

 • de gezondheid van inwoners te beschermen.
 • het verkeer veilig te houden.
 • te zorgen dat de orde op straat niet wordt verstoord.

Regels

De organisator en deelnemers moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Het mag geen gevaar of onnodige last opleveren voor voetgangers, het verkeer en omwonenden.
 • Het openbaar vervoer mag niet worden gehinderd.
 • Brandweer, politie en ambulances moeten er altijd door kunnen.
 • Als er sprake is van een optocht, is het niet toegestaan om ergens te blijven staan of te gaan zitten. Dit mag alleen als u dit van tevoren heeft afgesproken of als de politie dit aangeeft.
 • Ingangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Er moeten herkenbare 'ordehandhavers' zijn, die het netjes laten verlopen. Het aantal ordehandhavers is minstens 10% van het aantal deelnemers.
 • Er mag niet gediscrimineerd worden of worden opgeroepen tot geweld.
 • Er mag geen schade worden veroorzaakt.
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden.
 • Deelnemers mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Losse stokken, stangen en buizen worden gezien als wapen en zijn verboden.
 • De plek van de betoging moet na afloop schoon achterblijven. Als er flyers worden uitgedeeld en deze vallen op de grond, dan moeten deze zelf worden opgeruimd.
 • Bevelen van de politie moeten in het belang van de openbare orde of veiligheid worden opgevolgd.

Let op: De aanvrager is aansprakelijk voor schade die door de demonstratie, manifestatie of betoging aan eigendom van de gemeente of van anderen is gemaakt. Ook moet de aanvrager ervoor zorgen dat derden (andere mensen of organisaties) de gemeente niet aansprakelijk stellen.

Wat moet ik doen?

Als u een demonstratie, manifestatie of betoging wilt houden, moet u dat minstens 48 uur van tevoren aan de gemeente laten weten. Vrijdag na 12 uur, zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de termijn van 48 uur.

Gebruik voor het melden van de betoging het online formulier op deze pagina. Het gaat hierbij om een zogenaamde kennisgeving.  De gemeente of de politie neemt contact met u op als daar aanleiding voor is.