De gemeente Krimpenerwaard wil graag samenwerken met leveranciers die oog hebben voor duurzaamheid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders eind 2017 het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Vanaf 2020 gaan we geheel duurzaam inkopen

Onze gemeente wil in 2020 geheel duurzaam inkopen. Dit betekent dat we vanaf 2020 voor iedere inkoop en aanbesteding duurzaamheidseisen opnemen.

Bij duurzaam inkopen richten we ons op het tegengaan van negatieve milieueffecten door schadelijke uitstoot en onnodig gebruik van grondstoffen. Om deze ambitie te vertalen, maken we gebruik van de kennis en middelen die PIANOo biedt. PIOANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. PIANOo stelt onder andere milieucriteriadocumenten per productgroep en een MVI-tool (www.mvicriteria.nl) beschikbaar. MVI staat voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

De duurzame lat ligt hoog

Eind vorig jaar startten we met een actief traject om duurzaamheidseisen op te nemen bij inkopen en aanbestedingen boven de €200.000. Duurzaam inkopen is vaak maatwerk. We richten ons op aanbestedingen waar we impact kunnen maken. Ook proberen we innovatief en creatief te zijn. Met behulp van de MVI-tool krijgen we de relevante duurzaamheidsthema’s inzichtelijk en kan er een keuze gemaakt worden in ambitieniveau. Per aanbesteding of inkoop wordt ingeschat hoe hoog de duurzame lat moet worden gezet. De minimumeisen van PIANOo gelden voor ons als ondergrens, maar waar mogelijk leggen we de lat hoger! Dit is de opmaat naar volledig duurzaam inkopen, zodat wij er in 2020 helemaal klaar voor zijn.

Meer informatie over duurzaam inkopen

Wilt u meer weten over duurzaam inkopen? U vindt meer informatie op de site van PIANOo, www.PIANOo.nl. U kunt ook contact opnemen met Belinda Roggeveen via telefoonnummer 14 0182 of het e-mailadres: b.roggeveen@krimpenerwaard.nl.