Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Daarvoor zetten we de Quick Scan Lokale Democratie in. 
Vanaf 25 november tot 16 december staat deze korte online-vragenlijst voor u klaar, klik op www.krimpenerwaard.nl/democratie

U kunt ook een e-mail sturen aan griffie@krimpenerwaard.nl. Dan wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de vragenlijst als die klaar staat. 

De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we (nog) beter kunnen samenwerken. 

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Bij de bespreking daarvan bent u als invuller van de vragenlijst welkom. Dit rapport gaan we gebruiken om samen te werken aan een (nog) betere lokale democratie. 

Onder de deelnemers aan de enquête verloten wij een vijftal ‘Gast van de Raad -arrangementen’. Als u nog twijfelt of u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen dan hopen wij dat deze ‘prijs’ u over de streep trekt! 

Namens de raadsleden en collegeleden van de gemeente Krimpenerwaard alvast bedankt voor het invullen van onze enquête. 
Vriendelijke groet,

Roel Cazemier (burgemeester)
Marie-Louise van Muijen (griffier)