Veerpoort Schoonhoven

Rijke geschiedenis

De cursus gaat in op het landschap en de bouwgeschiedenis van de Krimpenerwaard, zowel ‘boven’ als ‘onder’ de grond. De gemeente Krimpenerwaard heeft een rijke geschiedenis. De streek is ontstaan door het ontginnen van moerasgebied. De vroegste bewonerssporen dateren uit de tiende eeuw. Heden ten dage kenmerkt de Krimpenerwaard zich door een variëteit aan kernen en bebouwing. Van historische boerderijen tot oude en nieuwe stadswoningen, gemalen, bedrijfsgebouwen en het typerende slagenlandschap met weteringen en weilanden.

Cursus met excursie

Op de zes dagdelen staat er steeds één onderwerp centraal. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer het Krimpenerwaardse landschap, de ontwikkeling van de verschillende dorpen en steden, maar bijvoorbeeld ook historisch onderzoek en het onderhouden en verduurzamen van monumentale panden komen aan bod. De lessen worden verzorgd door diverse historici, archeologen en bouwkundigen. Elk cursusdeel bestaat uit een college én een excursie. De cursus reist door de regio: elke week wordt het college op een historische plek in een andere kern gegeven. Ook is er een uitstapje naar de Chocoladefabriek in Gouda en het depot van het Streekarchief in Moordrecht.

Voor iedereen

De cursus is breed opgezet en is in eerste instantie bedoeld voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Of u nu bewoner bent van een historisch pand, vanuit uw beroep betrokken bent bij bouwen en wonen in de Krimpenerwaard, of historisch geïnteresseerd bent: voor iedereen is er iets van zijn gading te vinden in deze cursus. Verleden en heden, theorie en praktijk worden afgewisseld, er worden interessante casussen besproken en ook is het mogelijk uw eigen casusvragen te stellen. Mochten er plekken over zijn, komen ook geïnteresseerden van buiten de gemeente Krimpenerwaard in aanmerking om mee te doen.

Data en Programma

De cursusdata zijn 4, 11, 25 oktober en 1, 8 en 15 november. Deels ’s ochtends, deels ’s middags.

Vrijdag 4 oktober Archeologie in de Krimpenerwaard    

Plaats: Bergambacht

 • Geschiedenis van het cultuurlandschap
 • Archeologie en wetgeving
 • Excursie: archeologische boring

Vrijdag 11 oktober Geschiedenis van de stadsbebouwing

Plaats: Haastrecht

 • Ontwikkeling van de stadsbebouwing
 • Architectuurstijlen
 • Excursie: stadswandeling

Vrijdag 25 oktober Ontwikkeling van boerderijen

Plaats: Krimpen aan den IJssel

 • Relatie landschap-boerderij
 • Typologie van boerderijen in de Krimpenerwaard
 • Excursie: rondleiding Streekmuseum Krimpenerwaard

Vrijdag 1 november Historisch en cultuurhistorisch onderzoek

Plaats: Gouda & Moordrecht

 • Historisch huizenonderzoek
 • Sporen in de bebouwing
 • Excursie: Gouwedepot Streekarchief Midden-Holland

Vrijdag 8 november Monumenten en duurzaamheid

Plaats: Krimpen aan de Lek

 • Onderhoud aan monumenten
 • Duurzame monumenten
 • Excursie: herbestemming  

Vrijdag 15 november Bouw- en kleurhistorie

Plaats: Schoonhoven

 • Bouwhistorie en bouwsporen
 • Kleurhistorie
 • Afsluitende borrel

Kosten

De cursuskosten bedragen €195,- , inclusief koffie, thee en de cursusmap. U ontvangt hiervoor een factuur.

Locatie

De cursus vindt elke week plaats op een andere locatie in de Krimpenerwaard en één keer in Gouda.

Aanmelden

Enthousiast geworden? Schrijf u dan in via bovenstaand inschrijfformulier. Er is plaats voor maximaal 20 cursisten. Zijn er meer belangstellenden dan plekken, dan gaan de inwoners van de Krimpenerwaard voor.