Sinds 6 november 2021 moeten bezoekers van horeca, cultuuraccommodaties, sportkantines en binnensportlocaties een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien. Het controleren van het CTB is een lastige klus. Zeker voor organisaties die werken met vrijwilligers. Daarom stelt de gemeente Krimpenerwaard € 60.000,- beschikbaar om organisaties hierbij te helpen. Elke organisatie kan maximaal € 1.000,- vergoed krijgen. U kunt tot 1 december 2021 een bijdrage aanvragen bij de gemeente Krimpenerwaard.

De bijdrage is bedoeld om u te ondersteunen bij de controle van het CTB. Bijvoorbeeld om de kosten te vergoeden die u maakt om werknemers en arbeidskrachten in te zetten die coronatoegangsbewijzen controleren. Of voor middelen die de controle van het CTB bevorderen en makkelijker maken. Denk aan het inhuren van een gastheer of gastvrouw of beveiligers. Of het aanschaffen van een smartphone waarmee vrijwilligers de QR-code kunnen scannen.

Voorwaarden bijdrage

Alleen kosten voor activiteiten in de periode van 6 november 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor een vergoeding in aanmerking. En alleen organisaties die de plicht hebben het CTB te controleren en die werken in de Krimpenerwaard mogen een aanvraag indienen.

De volgende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder punt 1.
 3. in geval van externe inhuur de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 4. materiële kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument
 5. verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten die genoemd staan bij punt 1 tot en met 4.

Kosten die niet vergoed worden:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 6 november 2021.
 • kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Bijdrage aanvragen

U vraagt de bijdrage aan door het ingevulde declaratieformulier samen met de factuur van de gemaakte kosten te mailen naar s.lina@krimpenerwaard.nl. Het declaratieformulier kunt u onderaan de pagina downloaden. Op de factuur met de gemaakte kosten moet de volgende informatie staan:

 • de naam van uw organisatie
 • de naam van de organisatie die u geholpen heeft
 • het totale bedrag dat u heeft uitgegeven aan de hulp (inclusief btw)
 • bij het afnemen van diensten: het (geschatte) aantal uren van de hulp die u gekregen heeft/gaat krijgen en de momenten waarop u de hulp krijgt

Vergoeding van activiteiten tussen 6 november en 31 december

De gemeente Krimpenerwaard heeft de CTB-bijdrage via Veiligheidsregio Hollands-Midden gekregen van Justitie en Veiligheid. Het heeft een maximum van € 60.000,-. Elke organisatie kan maximaal € 1.000,- vergoed krijgen. Pas als alle declaraties binnen zijn, kan de gemeente beoordelen of u een (volledige) vergoeding krijgt. Bij een overschrijding van het maximale bedrag, wordt het aangevraagde naar rato verdeeld. De ingezette gelden zullen via een steekproef gecontroleerd worden. De gemeente Krimpenerwaard kan de aanvrager om extra informatie vragen wanneer nodig.

Vragen? Neem gerust contact op

Neem met vragen contact op met Sabine Lina, e-mail s.lina@krimpenerwaard.nl, of Robert Coomans, e-mail r.coomans@krimpenerwaard.nl. Zij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.

Direct hulp van handhaving nodig?

Het controleren van CTB is voor elke organisatie een uitdaging. Met de bijdrage kunt u als organisatie zelf de hulp inkopen die u nodig heeft. Toch kan er altijd een ongewenste situatie ontstaan. Een agressieve reactie bijvoorbeeld wanneer iemand geen toegang krijgt omdat hij of zij geen CTB kan tonen. In dit soort situaties mag u de gewone hulpdiensten bellen. Bel bij spoed dus 112. Voor andere politie-ondersteuning belt u naar 0900 8844.