De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard adviseert het college van de gemeente Krimpenerwaard over het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Volgens de wet moet de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners het beleid ontwikkelen. De adviesraad controleert of de gemeente dat ook echt doet.

De leden van de adviesraad horen graag over zaken die goed lopen, maar ook over dingen die niet goed gaan. Daarvoor hebben zij contactpersonen bij sportclubs, kerken, zorginstellingen en loketten. De Adviesraad is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl.

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard bestaat uit de volgende leden en voorzitter:

  • Lucie Boonekamp (voorzitter)
  • Angelique Baljeu
  • Lia Combrink
  • Marianne Dogterom
  • Ellen Graauwmans
  • Tertia Hulst
  • Kees van Nes
  • André Nouwen
  • Alie van der Schans
  • Wim van Zijl