• Aantal uur: 36 uur
  • Plaatsingsdatum: 16-12-2021
  • Opleidingsniveau: HBO

Direct solliciteren

Wij

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met 55.666 inwoners, bestaande uit elf kernen. Als werkgever geven we ruimte en zijn we betrokken.

Ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ruimte om eigen invulling te geven in taken en werk;
Ruimte om flexibel te werken, Ruimte omdat de gemeente in deze groene omgeving ligt en dat deze gemeente typeert.
We zijn betrokken bij de samenleving en betrokken met elkaar!

Je komt te werken bij het Sociaal Domein, binnen het team Dienstverlening Jeugd. Dit domein  verzorgt onder andere de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, Participatiewet, Schulddienstverlening, Wmo, Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. Wij vinden het belangrijk dat de verschillende wetten integraal worden uitgevoerd.
 

Jouw werkweek

Jouw uitdaging: je zet de juiste hulp in; ook bij complexe situaties met jeugdige inwoners. Je biedt gezinnen een passende oplossing (bij lastige thuissituaties). Je voert de regie als casushouder, je coördineert de ingezette ondersteuning, bewaakt de voortgang en evalueert met zowel het gezin als de samenwerkingspartners. Als consulent Jeugd voer je integrale keukentafelgesprekken waarbij zorg, welzijn en veiligheid aan bod (kunnen) komen. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van meldingen Jeugd en deze handel je zelfstandig af. Je maakt een ondersteuningsverslag, een beschikking en draagt zorg voor een overdracht naar de backoffice. Dit alles aan de hand van de vastgestelde hulpvraag. Je werkt -zo nodig- integraal met consulenten van andere vakgebieden in het sociale domein om tot de beste oplossingen te komen. Je bent contactpersoon voor een aantal onderwijsinstellingen binnen de gemeente. Je draait mee met de bureaudienst, een telefonisch spreekuur waar aanmeldingen binnenkomen en waar vragen worden beantwoord. Ook draag je er aan bij dat de inwoner met haar vraag op de juiste plek terecht komt.

Voor de samenleving vervul jij een belangrijke rol. Jouw voornaamste werkzaamheden bestaan uit:

       - Je onderzoekt samen met het gezin en betrokkenen wat het gezin en de jeugdige nodig heeft om
          goed en veilig op te groeien;

      - Je stuurt op participatiemogelijkheden waar nodig en stelt nieuwe zorg arrangementen op waarbij je
         de eigen kracht van het gezin benut; en

      - Je ziet toe op een goede en efficiënte jeugdhulpverlening. Indien nodig grijp je in en stuur je bij.

Jij

Je draagt verschillende oplossingen aan bij lastige situaties. Je betrekt elk gezinslid in het gesprek en nodigt hen uit mee om wensen uit te spreken en mee te denken over oplossingen. Bij het benoemen van delicate kwesties houdt je rekening en gevoelens van de anderen. Je haalt de onderste steen boven door gerichte vragen te stellen. Je vertaalt de tegenstellingen in oplossingen en komt met passende ideeën. Je houdt hierbij wel oog voor eventuele risico’s en de (on)mogelijkheden van te nemen vervolgstappen.
In deze rol draag je bij aan een veilige en gezonde opgroeisituatie van ouders en kinderen. Wij vragen van jou de volgende kennis en ervaring:

      - Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding, in de richting van WMD, SPH en/of een relevante
         opleiding op het gebied van het Sociaal Domein.
      - Je beschikt over een
SKJ-registratie.
      - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
      - Je hebt ervaring met het voeren van en rapporteren over gesprekken binnen de jeugdproblematiek.  
     - Je hebt kennis van en ervaring met de Jeugdwet. Verder is het een pre als je ervaring hebt met de 1
         gezin – 1 plan methodiek en de Verwijsindex.

     - Je bent zelfstandig, toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid. Je staat open voor feedback,
        vraagt hulp als het nodig is en bent bereid om te leren. Je bent stressbestendig, weet te opereren 
        binnen een politiek gevoelige context en je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 
        vaardigheden.

     - Voor deze functie is het een vereiste dat je in het bezit bent van een rijbewijs en eigen vervoer. 

Tussen de IJssel en de Lek, vind jij jouw werkplek!

Wat krijg je terug van ons?

Voor jouw harde werk ter ondersteuning van onze (jeugdige) inwoners willen wij jou graag passend belonen. Wij bieden jou dan ook de volgende arbeidsvoorwaarden:

     - Je salaris bedraagt maximaal € 4.048 o.b.v. 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
        werkervaring (schaal 9, peildatum 1 oktober 2020);

     - Je bouwt een pensioen op via het pensioenfonds ABP;
     - Je ontvangt een individueel keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris dat je naar eigen inzicht 
       kan inzetten, zoals extra salaris, extra verlof en/of opleidingen;

     - Je kunt je ambitie de ruimte geven; jezelf verder ontwikkelen, in je werk en bijvoorbeeld met het in
       company opleidingsaanbod uit Vitamine L (Leren & Ontwikkelen).

    - Je start met een arbeidsovereenkomst van 12 maanden en bij goed functioneren heb je zicht op een
      contract voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Enthousiast geworden? Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sylvia van der Ruit, Directeur Sociaal Domein. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0182.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Stuur je CV en motivatie via de button  - Solliciteren -  naar de afdeling P&O van gemeente Krimpenerwaard. Wij reageren dan zo snel mogelijk!
 

Direct solliciteren