De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de gevolgen daarvan. Dit doen zij op basis van eigen ervaringen en ervaringen van mensen in de Krimpenerwaard, die te maken hebben met de Participatiewet. De Cliëntenraad bespreekt maatschappelijke problemen en heeft aandacht voor het omgaan met mensen die een uitkering ontvangen.

Voor wie?

De Cliëntenraad komt graag in contact met mensen die ervaring hebben met de medewerkers Werk en inkomen van de gemeente Krimpenerwaard. Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering of mensen die door een chronische ziekte, lichamelijke beperking of arbeidsongeschiktheid van een uitkering gebruik maken.

Wat verwachten we van u?

De Cliëntenraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn op donderdagochtend. Voor elke vergadering krijgt u documenten en informatie om door te lezen. Hierdoor weet u goed waar het over gaat. U kunt erop rekenen dat u als beginnend lid op weg geholpen wordt. Alle leden van de Cliëntenraad krijgen een vergoeding van de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vacature? Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden? Of wilt u meer informatie krijgen over deze vacature? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad via clientenraad@krimpenerwaard.nl.