De leden van de Cliëntenraad denken met elkaar na op welke manier de plannen van de gemeente verbeterd kunnen worden. Onder andere op het gebied van bereikbaarheid en klantbenadering. Ook geeft de Cliëntenraad de gemeente advies over de manier waarop mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden.

Speerpunten

Armoedebestrijding, door:

  • Duurzame gebruiksgoederen en medische kosten (deels) te vergoeden
  • Klanten beter te wijzen op regelingen
  • Schuldenproblematiek aan te pakken
  • Aandacht te hebben voor alle mogelijke groepen

Discrepantie (verschil) beleid en uitvoering verminderen, door:

  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie met de klant
  • Persoonlijk klantcontact op basis van autonome motivatie van de klant (klant kiest zelf voor gedrag en klant staat er helemaal achter)
  • Maatwerk toe te passen door onder andere passende re-integratietrajecten

Vergaderingen

Op dit moment zijn er nog geen data bekend voor 2023. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Verslagen

Eerdere verslagen van de Cliëntenraad Sociale Zaken vindt u op Archiefweb.(externe link)

Contact

U bereikt de cliëntenraad via telefoonnummer 14 0182, op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur. Heeft u vragen over agenda's of verslagen? Of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Annelies Scheepens via clientenraad@krimpenerwaard.nl.