Eind november praat de gemeenteraad over een vuurwerkverbod in onze gemeente. Dit vuurwerkverbod betekent dat er geen vuurwerk meer mag worden afgestoken; ook niet tijdens de jaarwisseling. Als dit verbod er komt, gaat het in vanaf de jaarwisseling van 2022-2023.

Wat vindt u?

Het is belangrijk dat de gemeenteraad weet wat u als inwoner van vuurwerk vindt. Heeft u er bijvoorbeeld wel eens last van? En zou u er blij mee zijn als er een verbod op vuurwerk komt, of juist niet? Om de mening van zoveel mogelijk inwoners te verzamelen, heeft de gemeente via het burgerpanel een vragenlijst opgesteld. De antwoorden van deze vragenlijst worden meegenomen in het gesprek van de gemeenteraad eind november.

Als u op deze link klikt, komt u bij de vragenlijstHet invullen duurt ongeveer vijf minuten.

Komende jaarwisseling

De Rijksoverheid bekijkt op dit moment of er komende jaarwisseling (2020/2021) al een eenmalig vuurwerkverbod zal gelden. Dit tijdelijke verbod wordt mogelijk ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De vragenlijst die wij u nu vragen in te vullen over het vuurwerk in de Krimpenerwaard, staat los van het besluit van de Rijksoverheid over komende jaarwisseling.