Burgemeester Bouvy-Koene trad op 25 mei 2022 aan als waarnemend burgemeester. In de raadsvergadering van 31 januari kondigde zij aan dat op 8 januari 2024 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Krimpenerwaard zal worden benoemd. Deze mededeling heeft zij gedaan na afstemming met de Commissaris van de Koning.

Eigenschappen en kwaliteiten

De gemeenteraad heeft de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de Krimpenerwaard uitgenodigd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Welke eigenschappen en kwaliteiten zijn belangrijk?

De belangrijkste eigenschap waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen is aanspreekbaar te zijn en zichtbaar aanwezig in de gemeente (37%). Ook betrouwbaarheid en integriteit scoorden hoog (35%). Hij of zij richt zich vooral op álle inwoners (62%) en álle dorpen en kernen (51%). En is gericht op goed en integer bestuur (44%). Dit blijkt uit de respons op de vragenlijst, waarop 280 keer is gereageerd. De grootste respons komt uit de groep 46 tot 65-jarigen. De gemeenteraad bedankt alle deelnemers aan de vragenlijst voor hun bijdrage!

Proces

De resultaten van de inwonerspeiling worden verwerkt in een profielschets. Deze zal in de openbare raadsvergadering van 1 juni, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning de heer Jaap Smit, worden vastgesteld. Daarna wordt de vacature opengesteld vanaf 9 juni tot 30 juni. De profielschets wordt bij de stukken voor de sollicitanten gevoegd, zodat kandidaat-burgemeesters op de hoogte zijn wat er leeft in de gemeente Krimpenerwaard. Op 8 januari 2024 wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd.