Wat is het?

De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op trillingen en afval. Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten. De toezichthouders van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

 • gebouwen binnengaan zonder toestemming; 
 • foto’s maken van de binnen- en buitenkant van een gebouw, tuin of gebied;
 • informatie opvragen;
 • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
 • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De toezichthouders mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners. Daarvoor heeft de toezichthouder een machtiging van de burgemeester of Officier van Justitie nodig.

Wat moet ik doen?

Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dit kunt u melden door te bellen naar 14 0182 (vraag naar iemand van toezicht en handhaving). U kunt ook mailen naar handhaving@krimpenerwaard.nl of per post versturen: postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Vermeld in uw brief of e-mail uw contactgegevens en een korte beschrijving van de situatie met het adres waar het om gaat. Een brief moet ook worden voorzien van een handtekening. Een anonieme melding of verzoek om handhaving nemen wij niet in behandeling.

Handhavingsprocedure

Een handhavingsprocedure start nadat een toezichthouder een overtreding vast stelt. De juridisch medewerker handhaving gaat met u in gesprek om te kijken of de situatie gelegaliseerd kan worden, zodat u wel aan de wet voldoet. Wanneer legalisatie niet mogelijk is, volgen de onderstaande stappen.

1. Een waarschuwing

Dit is een brief waarin we u vragen de activiteiten de stoppen of een bouwwerk te verwijderen of aan te passen binnen een bepaalde termijn.

2. De vooraankondiging

Deze brief krijgt u als de u activiteiten niet heeft gestopt of het bouwwerk niet heeft verwijderd of aangepast binnen een bepaalde termijn. U kunt een zienswijze indienen tegen deze brief (uw mening over de inhoud van de brief). U krijgt een nieuwe termijn. Als na deze termijn de overtreding nog niet teruggedraaid, krijgt u een ‘last onder dwangsom’ of ‘last onder bestuursdwang’.

3. De last onder dwangsom of last onder bestuursdwang

Dit is een brief waarin staat dat wij u verplichten om de overtreding te stoppen.

 • Last onder dwangsom
  Wanneer u niet binnen de gestelde termijn de activiteiten stopt of het bouwwerk verwijderd of aanpast, moet u een geldbedrag (dwangsom) betalen. Naast het betalen van de dwangsom moet u alsnog de overtreding beëindigen.
   
 • Last onder bestuursdwang:
  Als u niet binnen de gestelde termijn de activiteiten stopt of het bouwwerk verwijderd of aanpast, doen wij dit op uw kosten.