Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. U kunt op het omgevingsloket nakijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Omgevingsloket online

Hoe werkt het?

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Geen vergunning 

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere zaken belangrijker vindt. Het kan dan gaan om het behoud van natuur, de cultuurgeschiedenis, het landschap of het stads- of dorpsbeeld. Meer informatie is ook te vinden in de Bomenverordening Krimpenerwaard(externe link).

Wat moet ik doen?

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. Via Omgevingsloket online(externe link) controleert u of u een vergunning nodig hebt. Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (bedrijven).

In uw aanvraag geeft u het volgende aan:

 • Om wat voor soort boom het gaat.
 • Waar de boom staat.
 • Of het om een of meerdere bomen gaat.
 • Hoe u het kappen wilt aanpakken.
 • Waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is: verklaring van een boomdeskundige.

Extra informatie

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.
 • U kunt de vergunning in de meeste gevallen niet meteen gebruiken. Dit kan pas na het verstrijken van de bezwaartermijn.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Tips

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.