Vanaf vrijdag 17 maart is het fietspad naast de Provinciale weg bij het voetbalveld van VV Schoonhoven afgesloten. Dit in verband met het kappen van bomen in het bosplantsoen bij het voetbalveld, die naar het fietspad worden verplaatst.

Bomenkap Bergambacht

De gemeente start in maart met het verwijderen van bomen en groen langs het perceel Veerweg 8. De werkzaamheden zijn afgerond vóór de start van het broedseizoen.