Dit voorjaar starten  werkzaamheden voor de reconstructie van de Heemraadsweg in Ouderkerk aan den IJssel, de Leeghwaterstraat in Schoonhoven en de Wielewaal en de Klaver in Bergambacht. In deze projecten wordt de riolering en waar mogelijk de kabels en leidingen vervangen. De grond wordt vervolgens opgehoogd en de bestrating  vernieuwd. Tijdens de voorbereidingen van het project zijn alle bomen in de projectgebieden onderzocht.

Uit deze onderzoeken is gebleken dat een aantal bomen de werkzaamheden waarschijnlijk niet zal gaan overleven. Dit komt omdat de grond moet worden opgehoogd en er aan de omliggende riolering, kabels en leidingen gewerkt moet worden. Ook zijn er bomen die, los van de werkzaamheden, nu al een korte levensduur hebben. Er worden daarom meerdere bomen gerooid. Na afloop van de werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Er worden meer bomen en struiken herplant dan dat er gerooid worden. De bomen worden gerooid vanaf week 8. Het rooien is gereed voordat het broedseizoen begint. Kijk voor meer informatie over projecten op www.krimpenerwaard.nl/projecten