Waartegen wilt u bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? 

Dat kan bijvoorbeeld zijn een besluit over een omgevingsvergunning of een besluit over het stopzetten van een bijstandsuitkering. 

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Hoe werkt het?

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. 

U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven door middel van onderstaand formulier: 

Webformulier bezwaar maken

Extra informatie 

In de meeste gevallen geeft de bezwaarschriftencommissie een advies aan de gemeente over uw bezwaarschrift. 
De gemeente neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht. 

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag van de gemeente?

Dat kan zijn een aanslag leges, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een aanslag van de gemeente

Hoe werkt het?

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven door middel van onderstaand formulier:

Webformulier bezwaar maken tegen een aanslag
 

Extra informatie

De gemeente beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.
 
 

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW?

Dat kan zijn een aanslag OZB (onroerende-zaakbelastingen), afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, jaarlijks grafonderhoud of BIZ-bijdrage.

Bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW

Hoe werkt het?

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven door middel van onderstaand formulier:

Formulier SVHW bezwaar maken

Extra informatie

Het SVHW beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist het SVHW binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.

Beroep indienen

Als het SVHW uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.