HOME  |  Bestuur  |  Samenstelling college van B&W

Samenstelling college van B&W

De foto's op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen uitsluitend door de opdrachtgever - de gemeente Krimpenerwaard - vrij worden gebruikt voor de beschreven doeleinden. Het overdragen van deze bestanden aan derden is derhalve zonder toestemming.


 

R.S. (Roel) Cazemier

R.S. Cazemier
contactgegevens en taken R.S. (Roel) Cazemier
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@krimpenerwaard.nl
Taken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • P&O en Communicatie
 • Handhaving
 • Integriteit
 • Verhouding overheid en samenleving, inclusief burgerparticipatie
 • Dierenwelzijn

L. (Lavinja) Sleeuwenhoek

L. Sleeuwenhoek
contactgegevens en taken L. (Lavinja) Sleeuwenhoek
FunctieWethouder
E-mailadresl.sleeuwenhoek@krimpenerwaard.nl
Taken
 • Sociaal Domein: WMO - Jeugd
 • Samenleving
 • Onderwijsbeleid
 • Sport
Specialismen

twitter: @lavinjasdj

Politieke partijVereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard

L.A. (Leon) de Wit

L.A. de Wit
contactgegevens en taken L.A. (Leon) de Wit
FunctieWethouder
E-mailadresl.dewit@krimpenerwaard.nl
Taken
 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumentenzorg - Erfgoed
 • Projecten: Galgoord
Politieke partijVereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard

R. (Ria) Boere

R. Boere
contactgegevens en taken R. (Ria) Boere
FunctieWethouder
E-mailadresr.boere@krimpenerwaard.nl
Taken
 • FinanciĆ«n
 • Openbare werken incl. beheer openbare ruimte en gebouwen
 • Deltaprogramma (water en waterveiligheid)
 • Onderwijshuisvesting
 • Strategische visie
Politieke partijVVD

J. (Jan) Vente

J. Vente
contactgegevens en taken J. (Jan) Vente
FunctieWethouder
E-mailadresj.vente@krimpenerwaard.nl
Taken
 • Sociaal Domein: Participatiewet - Sociale zaken
 • Economie
 • Recreatie en Toerisme
 • Projecten: Gebiedsovereenkomst, bodemdaling, adaptieve landbouw, Schoonhoven Noord
Politieke partijChristenUnie

A. (Bert) Bening

A. Bening
contactgegevens en taken A. (Bert) Bening
FunctieWethouder
E-mailadresb.bening@krimpenerwaard.nl
Taken
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu en Afval
 • Verkeer en vervoer
 • Cultuur
 • Dienstverlening en ICT
Politieke partijD66

M. (Marjolein) Plantinga

M. Plantinga
contactgegevens en taken M. (Marjolein) Plantinga
FunctieGemeentesecretaris en algemeen directeur
E-mailadresm.plantinga@krimpenerwaard.nl
Taken

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het College van B&W. Zij draagt zorg voor een goede uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

De gemeentesecretaris is tevens directeur van de gemeente Krimpenerwaard en is daarmee verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is zij WOR bestuurder.