HOME  |  Bestuur  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft bij raadsbesluit van 18 juli 2015 besloten om een onafhankelijke Rekenkamercommissie in te stellen. De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard is begin 2016 officieel van start gegaan

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard wil door middel van op onderzoek gebaseerde aanbevelingen bijdragen aan het verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente. Onze primaire insteek is het (waar mogelijk en nodig) versterken van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de raad. Wij letten hierbij op de randvoorwaarden van goed bestuur. Dat wil zeggen dat wij oog hebben voor zaken als inzicht in het gemeentelijke functioneren en het vergroten van de publieke verantwoording daarover.

Twitter icoon Volg de rekenkamercommissie op Twitter: @rkckrwaard