HOME  |  Bestuur  |  Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nevenfuncties van de leden van het college van B&W. Via onderstaande links kunt u snel doorklikken naar het betreffende overzicht:


Burgemeester R.S. Cazemier

Instantie Functie Verbonden aan ambt Bezoldigd
Regio Midden-Holland Lid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur (onderlinge vervanging) Ja Nee
Streekarchief Midden-Holland Lid algemeen bestuur  en lid dagelijks Bestuur Ja Nee
Veiligheidsregio Midden-Holland Lid algemeen bestuur Ja Nee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en waardebepaling (SVHW)  Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Oasen  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ja Nee
Regionaal Bestuurlijk Overleg Lid Ja Nee
Districtscollege Lid Ja Nee
BNG Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
VNG Voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG Ja Nee
VNG Lid van het bestuur van de VNG Ja Nee
Instantie Functie Niet verbonden aan ambt Bezoldigd
Stichting Waardering en Erkenning Politie Voorzitter Raad van Toezicht Ja Nee

Wethouder M.G. Boere-Schoonderwoerd

Instantie Functie Verbonden aan ambt Bezoldigd
Technisch Bureau  Krimpenerwaard Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur     Ja Nee
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Lid algemeen bestuur Ja Nee
Groenalliantie Midden-Holland Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Bureau Openbare Verlichting Lid algemeen bestuur Ja Nee
Cyclus Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Oasen Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Eneco Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
BNG Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Waterbos Bergambacht B.V. Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Deltaprogramma Krimpenerwaard Lid Ja Nee
Gebiedsovereenkomst Rijnmond Drechtsteden Lid Ja Nee
Dijkversterkingsproject Krimpenerwaard Lid Ja Nee
Bestuurlijke Kerngroep Slappe Bodem Lid Ja Nee
Stuurgroep RAW Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Ruimte en wonen Plv. lid Ja Nee

Wethouder L. Sleeuwenhoek-de Jong

Instantie Functie Verbonden aan ambt Bezoldigd
Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Voorzitter Ja Nee
Regio Holland Midden Lid bestuurlijk overleg Sociaal Domein en lid bestuurlijk overleg cultuur Ja Nee
Promen Plaatsvervanger wethouder Jan Vente Ja Nee
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (vanaf juli 2016) Lid van het dagelijks bestuur, lid algemeen bestuur, lid portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden  Ja Nee
Waterbos Bergambacht B.V. Lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Werkbedrijf Midden-Holland Plv. lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband Ja Nee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg maatschappelijke zorg Lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Passend Onderwijs Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Scheiden, Wonen en Zorg Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijk overleg Sociaal Domein Lid Ja Nee
Instantie Functie Niet verbonden aan ambt Bezoldigd
Stichting Landelijk Platform Dienstenvoucher Penningmeester Ja Nee

Wethouder J. Vente

Instantie Functie Verbonden aan ambt Bezoldigd
Promen Lid algemeen bestuur Ja Nee
Regio Midden Holland Lid bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en bestuurlijk overleg Educatie Ja Nee
Omgevingsdienst Midden-Holland Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Groenalliantie Midden-Holland Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Bureau Openbare Verlichting Plv. lid algemeen bestuur Ja Nee
Eneco Plv. lid algemene vergadering van aandeelhouders Ja Nee
Werkbedrijf Midden-Holland Lid bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband Ja Nee
Bestuurlijke Kerngroep Slappe Bodem Plv. lid Ja Nee
Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt Lid Ja Nee
Instantie Functie Niet verbonden aan ambt Bezoldigd
FC Perkouw ScheidsrechterJa Ja Nee