HOME  |  Bestuur  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente. Dat staat in de Grondwet. Een keer in de vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan lid worden van de gemeenteraad. De politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op, waaruit de kiezers een keuze maken. De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft 31 zetels (raadsleden).

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenteraad bepaalt het beleid en stelt jaarlijks de begroting vast. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester. De gemeenteraad vergadert één keer per maand op dinsdag in het gemeentehuis te Lekkerkerk. De vergaderdata- en stukken vindt u  in de vergaderkalender op deze site. De stukken kunt u in zien via de gratis App iBabs Pro. Na het downloaden van de app kunt u inloggen met de volgende gegevens: site: krimpenerwaard / E-mailadres: burger / wachtwoord: burger (alles kleine letters).

Politieke partijen zijn: VGBK, VVD, SGP, CDA, Lokaal op 1, PK, CU, PvdA, D66, Waard18 en Dierbaar Krimpenerwaard .

Er is een coalitie gevormd met de VGBK, VVD, CU, D66 en Lokaalop1. Hier leest u het coalitieakkoord 2019-2022 'Met ambitie samen verder'