HOME  |  Bestuur  |  Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften

De hoorzittingen worden (in principe) gehouden door een voorzitter en twee leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de commissie bezwaarschriften is als volgt:

Algemene kamer

Voorzitters

 • De heer mr. B. Huizenaar
 • Mevrouw mr. C.W. de Jong,

Leden

 • De heer drs. H. van Dijk
 • Mevrouw mr. L. Brand
 • De heer mr. J.M. Smits
 • De heer mr. N. van Eck

Kamer Sociale Zaken

Voorzitters

 • Mevrouw mr. J. Eshuis
 • Mevrouw mr. N.D. Fritz – Pierik

Leden

 • Mevrouw mr. T.S.I. van den Broeck – Oosterhoff
 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn
 • Mevrouw mr. D.W. de Blaauw – Logcher

Kamer Personele zaken

Voorzitters

 • De heer mr. N. van Eck
 • Mevrouw mr. A.W.E. de Rooij

Leden

 • De heer mr. J.A. Koolmees
 • Mevrouw mr. J. Eshuis
 • Mevrouw dr. S.A. Hoogendoorn

Overzicht hoofd en nevenfuncties commissieleden

Jaarverslagen

Agenda's

Archief