HOME  |  Bestuur  |  College van B&W

College van B&W

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. De gemeenteraad, de gekozen volksvertegenwoordiging, is het hoogste orgaan van de gemeente.

Het college bestaat uit de burgemeester (voorzitter) en 6 wethouders. Het college van B&W is samen met de burgemeester belast met het dagelijkse bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat de gemeenteraad heeft bepaald. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris staat het college van B&W, de burgemeester en adviesorganen ambtelijk bij. Zij is ook het hoofd van de gemeentelijke organisatie.