Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin staat hoe gronden en de gebouwen mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd of verbouwd. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Bijvoorbeeld wonen, detailhandel, verkeer, groen en maatschappelijk. In een bestemmingsplan wordt per bestemming beschreven of en wat er gebouwd mag worden en wat de regels zijn.

Bekijk op deze pagina een overzicht van de ruimtelijke plannen in voorbereiding in de gemeente Krimpenerwaard.